Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

De website www.klarinetles.com wordt beheerd door Sigrid Heijdra.

Sigrid Heijdra is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?

• Wij ontvangen jouw naam en e-mailadres als je ons een e-mail stuurt. Deze gegevens gebruiken wij om contact met jou op te nemen.

Welke gegevens verzamelen wij?

• Wij ontvangen jouw naam en e-mailadres als je een e-mail aan ons stuurt via ons contactformulier of via een directe e-mail.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de verwerking op zich zullen nemen. 

• De website staat gehost op een server van One.com

Beveiliging persoonsgegevens

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, zijn passende technische maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden.

Social media

Onze website heeft geen koppelingen naar social media.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten klarinetles.com. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Jouw gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, bewaren wij in ieder geval zolang jij onze diensten afneemt en tenminste voor een periode van 5 jaar. Na afloop van de periode van 5 jaar worden jouw persoonsgegevens zo snel mogelijk gegevens verwijderd.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als jij jouw toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens van jou te verwerken, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna je gegevens niet meer op basis van die toestemming verwerkt zullen worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan. Deze klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je verzoek zal binnen 4 weken in behandeling genomen worden. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek e-mailen aan sigrid@klarinetles.com

Wijzigingen

We behouden het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Cookie policy

Deze website gebruikt analytische cookies om anonieme bezoekersstatistieken bij te houden. Deze cookies worden geïnstalleerd middels Google Analytics en blijven 14 maanden geldig. Op de ‘Zoek docenten’ pagina staat een plattegrond geladen via Google Maps. Klik hier om jouw gegevens te beveiligen. Klik hier voor meer informatie over de privacy-instellingen van Google.

Het is mogelijk om cookies volledig uit te schakelen voor deze (en andere sites). Dit kan het meest effectief via de browser. Bekijk de hulp documentatie van jouw browser of bekijk het artikel op de website van de Consumentenbond waar dit voor alle browsers wordt uitgelegd.

Ik wil mijn cookie-instellingen wijzigen

Heb je ooit, bewust of onbewust, een keuze gemaakt voor bepaalde cookies maar wil je deze keuze herzien? Dat kan, neem contact met ons op via sigrid@klarinetles.com.

Mei 2018