De lessen zijn individueel en kosten 25 euro per half uur of 50 euro per uur.
Het huren van een klarinet is mogelijk en kost 30 euro per maand.

Kinderen
Kinderen krijgen een half uur per week les. Er worden per  jaar  40 lessen gegeven. Daarbij worden de vakanties van het basis- of  voortgezet onderwijs gevolgd. Er zijn mogelijkheden voor kinderkorting tot 20%.

Volwassenen
Voor volwassenen is het mogelijk om per keer een les af te spreken. Meestal wordt er per twee weken een les van een uur afgesproken.

Tarieven gelden tot 1 september 2019

Voorwaarden
Als iemand verhinderd is voor de les, wordt indien mogelijk, een andere dag en tijd in die week gezocht om les te hebben. Voorwaarde is wel dat dit tijdig wordt gemeld. Bij afmelding binnen 24 uur is het hele lesbedrag verschuldigd en bij afmelding binnen 48 de helft. Indien ikzelf door andere werkzaamheden geen les zou kunnen geven wordt het geld teruggestort op je rekening. In geval van langdurige ziekte (meer dan een maand) van mijzelf zal er voor vervanging worden gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn dan ontvangen jullie tijdig bericht en vervalt na 1 maand het te betalen lesgeld.

Opzeggen
Opzeggen van de lesovereenkomst moet per email gebeuren. Opzeggen is alleen mogelijk per 1 februari of 1 juli, met in alle gevallen een opzegtermijn van tenminste 1 maand. Dus de opzegmail moet voor 1 januari of 1 juni door mij zijn ontvangen. Op andere tijdstippen is opzeggen niet mogelijk. Er wordt dan door mij gehandeld alsof het opzeggen heeft plaatsgevonden op de eerstvolgende van de twee opzegdata. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in zeer uitzonderlijke gevallen, zoals verhuizing of langdurige ziekte.

Het lesgeld dient voor de 5e van de maand overgemaakt te worden op ING nummer NL03INGB0004697676 Tnv SM Heijdra te Rotterdam